SUBVENCIÓ SOBRE DESPESA CORRENT 2016

-L'Ajuntament és beneficiari d'una subvenció corresponent al programa de despesa corrent del PAM-anualitat 2016, per valor de 59.268,16 € concedit el 100%.