SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS

En data 19 de juny de 2015, la Diputació de Tarragona i en Junta de Govern, ACORDA concedir-nos la següent subvenció:

CONCEPTE: Inversions en equipaments municipals any 2015.

OBRA: Habilitació de l'escenari del Centre Cívic

IMPORT: 3.585,24 €- Correspont al 90%