Publicacions

  • Jassans, Miquel S.- Ordinacions del 1573 de la Vila de Rasquera: Grup Cultural Rasquerà, 1994.
  • Farnós Piñol, Josep i Joan.- Set anys d'una experiència. El joc de birles a Rasquera. Rasquera : Grup cultural de Rasquera, 1989.
  • Farnós Piñol, Josep i Joan.- El camí dels frares. Rasquera: Grup Cultural Rasquerà, 1991.
  •  Col.lectiu del Grup Cultural Rasquerà.- Mapa de la serralada de Cardó. Rasquera: Grup Cultural Rasquerà, 1993.
  • Farnós Piñol, Josep i Joan i Farnós Pallarès Joan.- Lo fardatxo de Rasquera. Rasquera: Grup Cultural Rasquerà, 1997.
  •  Gómez i Cruz, Carme.- Rasquera: un poble de la Ribera d'Ebre. Rasquera: Grup Cultural Rasquerà, 1987.
  •  Jassans, Miquel S.- Topònimia de Rasquera. Rasquera: Grup cultural Rasquerà, 1988.
  •  Revista local: "Dous", que desprès de molts anys sense cap publicació,enguany s´ha tornat a emprendre.