PROTECCIÓ PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY-PISCINES

-En data 15 de juliol de 2016 en acord de Junta de Govern Local, la Diputació de Tarragona acorda concedir-nos la següent subvenció:

CONCEPTE: SEGURETAT A LES PISCINES

PRESSUPOST: 8.495,61 €

CONCEDIT: 7.646,07 €

% CONCEDIT: 90,00 %