Organització Municipal

  ORGANIGRAMA REGIDORIES

MUNICIPALS
 
 
ÀNGELS LLOMBART FERRERES - Alcaldessa
 • Associacions
 • Educació
 • Festes
 • Cultura
 • Esports
 • Joventut

 

JOAN PELLISA ROSICH - Primer Tinent d'Alcalde

 • Agricultura i Medi Ambient
 • Urbanisme
 • Governació
 • Comunicacions

 

 JESÚS BENAIGES BORRÀS - Segon Tinent d'Alcalde

 • Hisenda
 • Promoció econòmica
 • Turisme

 

JOSEP GONZÀLEZ GIL - Tercer Tinent d'Alcalde
 • Serveis Socials
 • Atenció al ciutadà
 • Atenció a les persones
 • Sanitat
 • Transparència