Les Birles

El joc de birles és ben conegut i estès arreu del món. La forma de joc de birles més estesa als Països Catalans és la que consta de sis birles.

El juny de 1987, representants de diferents entitats, reunits a Rasquera, van aprovar unes mesures normalitzades de birles i birlots per superar la dificultat que representava, en les tirades entre pobles diferents, jugar cadascú amb les seves.

L’objectiu del joc és bàsicament fer caure les birles plantades (6 birles) a terra amb l’ajut dels birlots (3 birlots). La forma més corrent és jugar a fer “birla”, és a dir, a deixar una sola birla plantada, fent caure les altres cinc.

Les birles es situen en dos fileres paral.leles de tres, i perpendiculars a la direcció de tir. La distància entre la base de les birles és, aproximadament, el gruix del birlot. Quan es fan caure totes les birles a terra es diu que s’ha fet “llenya”.

A principis dels anys vuitanta el joc de birles va experimentar una recuperació important a partir de l’actuació d’un seguit d’entitats que inicien tasques de recerca, organitzen campionats locals i impulsen la coordinació entre les diferents poblacions. A l’abril de 1982 s’organitza el primer campionat local de birles a Rasquera. A partir d’aquest moment es comença a definir una normativa i a unificar criteris per tal de difondre el joc.

Des d’aquest moment, cada any es fan campionats de birles tan a nivell local com intercomarcal.

Cada any per Festes Majors, tothom que ens visiti podrà gaudir del campionat local de birles, i si vol també hi podrà participar.