JORNADA DE "NETWORKING" A FLIX

15/11/2016

-Per a més informació e inscripcions, podeu consultar el se¨guent enllaç:

www.odisseujove.cat/networking/