HISTÒRIA DE RASQUERA

LA HISTÒRIA

El castell de Rasquera fou conquerit en temps de Ramon Berenguer IV. El seu terme apareix inclòs en la donació del castell de Miravet que el comte-rei féu el 1153 als templers. Per aquesta donació, el lloc i el castell de Rasquera s'integraven en les possessions dels templers, centrades a Miravet. Formà part, doncs, de la comanda templera de Miravet, que a l'extinció d'aquest orde passà als hospitalers (1317).Aquesta donació inicial fou confirmada el 1171 pel rei Alfons I, el qual donà de iure hereditario a l'orde del Temple la vila de Rasquera. Font i Rius parla d'una carta de poblament que els templers atorgaren a Rasquera, en data posterior al 1171 i diu també que en tenim referències molt imprecises, contingudes en un instrument posterior, del 1308. Sembla, doncs, que la repoblació de l'indret conquerit es devia dur a terme després d'aquella data citada, vers la fi del segle XII. El lloc pertangué a la vegueria de Tortosa fins el 1716 i des d'aleshores fins al 1833 al corregiment d'aquesta ciutat.