Entitats i Associacions

 · Agrupació Ramadera Sant Domingo

 · Associació de Ramaders de Cabra blanca de Rasquera

 · Comunitat de Regants de Rasquera

 · Cooperativa Agrícola Sant Domingo

 · Agrupació Musical Rasquerana

 · Associació de Dones

 · Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)

 · Unió Esportiva Rasquera

 · Associació de Caçadors l'Atalaia

 · Grup Cultural Rasquerà

 · Associació de Jubilats Nostra Senyora Verge de  Montserrat

  ·   Associació de Joves "Cop de Ratera" 

 

 · Rasquera per la Independència (ANC).

                   Coordinador: Pere Alcoverro Folquè.

                   Secretària: Adriana Altadill Pellisa.

                   Tresorer: Domingo Sabate Benaiges.

                   Telf contacte: 629352323

                   Correu e-: rasquera@assamblea.cat

                   Adreça: LA RASA, 11. 43515 RASQUERA.

                   L'associació es dedica a: Promoure la creació de les condicions politiques i socials necessàries per                                  l'asoliment i la constitució de l'estat català propi, independent, de dret, social i democràtic.