Devolució Impost Gas-oil

14/05/2008

Es comunica a tots els interessats en la devolució de l'impost del gas-oil, que passin per la Cooperativa a informar-se.