CARNET DE MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS

19/06/2014

-Es comunica a tothom que es realitzarà un curs de nivell bàsic per

 l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris .

 Podeu passar per l'oficina de la Cooperativa  per a més informació sobre

 el curset.