BASES DEL PRIMER CONCURS DE CUINA DE FESTES MAJORS 2015

Bases del concurs de cuina 2015

 

Categories Paella/Truita de patates/Postres

 

-Qualsevol persona, pot participar, no hi ha restricció d’edat.

-Es recomana que els plats es facin una hora abans de ser presentats al concurs. 

-Els plats (ja sigui, paella, truita o postre) seran entregats entre les 12:00h i la 13:30h del dia 8 dissabte d’agost de 2015 al parc Josep Iglesias. Tot plat lliurat fora d'aquest horari, no entrarà en concurs. 

-Cada participant podrà presentar fins a un màxim de 3 truites/3 postres/3 paelles i pot

presentar-se a qualsevol de les 3 categories a la vegada.

-Cada truita de patates es farà per un mínim de 4 persones.

-Cada paella es farà per un mínim de 4 persones.

-Cada postre es farà per un mínim de 3 persones.

-Tots els ingredients seran comestibles (decoració inclosa). Tot plat amb algun element no comestible, quedarà fora de concurs.

 -El contingut dels plats, la forma i presentació, són lliures. El postre pot fer-se del que es vulgui (pastis, gelat, mouse ...), així com la paella (mar o muntanya …), i la truita de patates (amb els complements que es desitgi).

-Cada plat anirà acompanyat d’un nom  (per exemple, gelat de préssec, truita de patates de carbassó,…) i se li assignarà un número per tal que el jurat no pugui saber qui n’és l’autor. Així mateix, s'entregarà al jurat un targetó amb el nom del plat, el número, els ingredients i les observacions que l’autor vulgui fer constar.

-El jurat valorarà, de cada plat, el sabor, l’originalitat i la presentació.

-Els plats seran tastats i avaluats pel jurat tantes vegades com sigui necessari.

-El públic podrà degustar qualsevol dels plats participants al preu de 50 cèntims cadascun.

-El resultat del concurs es farà públic el dia del mateix.  

-La participació al concurs comporta l'acceptació de les bases.

 

L'organització es reserva el dret de modificar-les per facilitar-ne el desenvolupament.

 

PREMIS CATEGORIA PAELLA 

1º premi: 50€ / 2º premi: 30€ / 3º premi: 15€

PREMIS CATEGORIA TRUITA DE PATATES 

1º premi: 30€ / 2º premi: 20€ / 3º premi: 10€

PREMIS CATEGORIA POSTRE 

1º premi: 30€ / 2º premi: 20€ / 3º premi: 10€

 

Organitza: Ajuntament de Rasquera