APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS