ACTIVITATS FOMENT CULTURAL 2016

-En data 22 de juliol de 2016, la Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern ens concedeix la següent subvenció:

CONCEPTE: Activitat de Foment Cultural

PRESSUPOST: 7.000 €

CONCEDIT: 943,61 €

% CONCEDIT: 31,09 %