Obres

SUBVENCIÓ SOBRE DESPESA CORRENT 2016

-L'Ajuntament és beneficiari d'una subvenció corresponent al programa de despesa corrent del PAM-anualitat 2016, per valor de 59.268,16 € concedit el 100%.

                      

                              

EQUIPAMENTS D'INTERES CIUTADÀ

- En data 22 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: INVERSIONS D'INTERES CIUTADÀ

PRESSUPOST: 3463,06 €

CONCEDIT: 3116,75 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                                 

MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

- En data 1 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

PRESSUPOST: 1833,00 €

CONCEDIT: 1649,70 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                              

ADQUISICIÓ GRUP ELECTRÓGEN

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i ANAV, dins del programa de subvencions públiques per al Reequilibri Territorial Comarcal, convocatòria 2016, han finançat l'actuació "adquisició d'un grup electrògen" per valor de 10.000 €.

                                 

                             

                                  

SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS

En data 19 de juny de 2015, la Diputació de Tarragona i en Junta de Govern, ACORDA concedir-nos la següent subvenció:

CONCEPTE: Inversions en equipaments municipals any 2015.

OBRA: Habilitació de l'escenari del Centre Cívic

IMPORT: 3.585,24 €- Correspont al 90%

 

ARRANJAMENT "CAMÍ DE LA ROJA"

-Subvenció en el marc del programa d'arranjament i millora de camins municipals anualitat 2015.

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per junta de Govern Local 25/06/2015 s'ens otorga el següent ajut:

 Pressupost 11718,75 € (100%)

 Subvenció 7218,41 € (62%)

                      

 

SUBVENCIÓ AL CONSULTORI MÈDIC LOCAL

-En data 19 de juny de 2015, La Diputació de Tarragona per Junta de Govern ACORDA concedir-nos la subvenció següent:

CONCEPTE: Millora instal·lacions i equipaments consultori mèdic

IMPORT: 1997,42 € corresponent al 85,43 %

 

 

 

INTERESSOS DE PRÉSTECS 2015

En data 23 de novembre de 2015, la Diputació de Tarragona emet l'informe favorable a la concessió de la subvenció següent:

INTERESSOS PRÉSTECS any 2015

Import de 1.154,80 €    -   100% concedit.

                              

Contingut sindicat