Camins

MILLORA DEL CAMI DEL CEMENTIRI

-L'AJUNTAMENT COMUNICA  QUE AVUÌ DIJOUS ES COMENÇARAN

 LES OBRES DE MILLORA DEL CAMI DEL CEMENTIRI I QUE L'ÚLTIM

 TRAM ESTARA TALLAT.

 " DISCULPEU LES MOLÈSTIES "

CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS REALITZATS A LA FOREST DEL NOSTRE MUNICIPI

CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS REALITZATS A LA FOREST DEL NOSTRE MUNICIPI

 

El passat 18 de gener, el Sr. José Valero  Moreno, Cap de la Secció de Gestió de Boscos Privats del Departament de Medi Ambient i Habitatge i tècnics dels Serveis Territorials del mateix Departament, van certificar els treballs realitzats a la forest del nostre municipi.

Com vam explicar anteriorment, aquests treballs es situen a la zona de la Serra de la Paret, Cosp i la Font del Teix dins del PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural) Serra de Cardó - el Boix.

 

TREBALL DE MILLORA FORESTAL

 TREBALL DE MILLORA FORESTAL

 

L'any 2006 l'ajuntament, va encarregar la redacció del projecte d'ordenació forestal. Aquest projecte actualitzava tota la informació de caracter legal, natural i forestal per al periode 2007-2017 (aclarides de millora, aclarides de selecció, millora de pastures, camins, senderes), i per la prevenció d'incendis: (franges vora camins, franges estratègiques).

L'any 2008 aquest consistori va demanar al Departament de Medi Ambient i Habitatge un ajut per poder dur a terme la gestió forestal al nostre municipi. Aquest treballs van començar al mes de maig d'aquest any, creant-se un grup de treball forestal compost per cinc treballadors de Rasquera, equipats amb material propi de l'ADF: Desbrossadores, motoserres, equips de protecció individual i vehicle 4x4.

Gestió Forestal

L'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Associació de Defensa Forestal de Rasquera (ADF), han realitzat la neteja de diferents senders del terme municipal: Font del Teix, on també s'han arranjat els desperfectes del Refugi, el qual aviat disposarà d'aigua corrent. La resta de senders que s'han arranjat han estat: Font de la Portella, Portell de Cosp, Font de la Caparrella, la Font de Viamà i el camí de la Creu.

Imatges Neteja Senders Municipals:

Imatge 1  Imatge 2   Imatge 3   Imatge 4

Contingut sindicat