Camins

MILLORA DEL CAMI DEL CEMENTIRI

-L'AJUNTAMENT COMUNICA  QUE AVUÌ DIJOUS ES COMENÇARAN

 LES OBRES DE MILLORA DEL CAMI DEL CEMENTIRI I QUE L'ÚLTIM

 TRAM ESTARA TALLAT.

 " DISCULPEU LES MOLÈSTIES "

CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS REALITZATS A LA FOREST DEL NOSTRE MUNICIPI

CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS REALITZATS A LA FOREST DEL NOSTRE MUNICIPI

 

El passat 18 de gener, el Sr. José Valero  Moreno, Cap de la Secció de Gestió de Boscos Privats del Departament de Medi Ambient i Habitatge i tècnics dels Serveis Territorials del mateix Departament, van certificar els treballs realitzats a la forest del nostre municipi.

Com vam explicar anteriorment, aquests treballs es situen a la zona de la Serra de la Paret, Cosp i la Font del Teix dins del PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural) Serra de Cardó - el Boix.

 

TREBALL DE MILLORA FORESTAL

 TREBALL DE MILLORA FORESTAL

 

L'any 2006 l'ajuntament, va encarregar la redacció del projecte d'ordenació forestal. Aquest projecte actualitzava tota la informació de caracter legal, natural i forestal per al periode 2007-2017 (aclarides de millora, aclarides de selecció, millora de pastures, camins, senderes), i per la prevenció d'incendis: (franges vora camins, franges estratègiques).

L'any 2008 aquest consistori va demanar al Departament de Medi Ambient i Habitatge un ajut per poder dur a terme la gestió forestal al nostre municipi. Aquest treballs van començar al mes de maig d'aquest any, creant-se un grup de treball forestal compost per cinc treballadors de Rasquera, equipats amb material propi de l'ADF: Desbrossadores, motoserres, equips de protecció individual i vehicle 4x4.

Gestió Forestal

L'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Associació de Defensa Forestal de Rasquera (ADF), han realitzat la neteja de diferents senders del terme municipal: Font del Teix, on també s'han arranjat els desperfectes del Refugi, el qual aviat disposarà d'aigua corrent. La resta de senders que s'han arranjat han estat: Font de la Portella, Portell de Cosp, Font de la Caparrella, la Font de Viamà i el camí de la Creu.

Imatges Neteja Senders Municipals:

Imatge 1  Imatge 2   Imatge 3   Imatge 4

Conservació de la Ruta de Líster

El passat diumenge 11 de maig, la Secció Excursionista del Grup Cultural Rasquerà va organitzar la neteja del sender de la Ruta de Líster.

En la jornada hi van participar voluntaris de Rasquera i també del Centre Excursionista La Foradada de la Ràpita, els quals ja havien col·laborat l’any 2003 en la col·locació dels indicadors de la ruta en el cim de Coll de Pins.

Contingut sindicat