Cooperativa

CARNET DE MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS

-Es comunica a tothom que es realitzarà un curs de nivell bàsic per

 l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris .

 Podeu passar per l'oficina de la Cooperativa  per a més informació sobre

 el curset.

AJUT CONCEDIT A LA COOPERATIVA

 

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UN AJUT DE 15.000€ A AGRÍCOLA SANT DOMINGO DE RASQUERA, SCCL

Devolució Impost Gas-oil

Es comunica a tots els interessats en la devolució de l'impost del gas-oil, que passin per la Cooperativa a informar-se.

Contingut sindicat