Ajuntament

PROJECTE "LIFE TAXUS", PROJECTE DEL PROGRAMA EUROPEU LIFE+, 2011

"Improvement of Taxus baccatta conservation status in north-eastern Iberian Peninsula", liderat per Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, (CTFC)

La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Rasquera en data 15-10-2014 ha resolt adjudicar el contracte d'obres "Realització de treballs d'estabilització de talussos de la Teixeda de Cosp a la forest d'utilitat pública núm 20 Comuns de Rasquera i treballs complementaris" a l'empresa Monroyo Industrial,SL, per l'import de 29990,87 €, IVA inclós, i donar publicitat d'aquesta adjudicació de treballs promoguts per l'Ajuntament de Rasquera.

1º Milla Urbana de Rasquera

El proper dissabte 29 d'Agost organitzem la 1º Milla Urbana de Rasquera. Us hi esperem!

 

Llibre de festes majors de Rasquera 2015

Podeu descarregar el llibre de Festes Majors de Rasquera 2015 al següent link: AQUÍ

o accedint a la web de http://www.rasqueraturisme.com

BASES DEL PRIMER CONCURS DE CUINA DE FESTES MAJORS 2015

Bases del concurs de cuina 2015

 

Categories Paella/Truita de patates/Postres

 

-Qualsevol persona, pot participar, no hi ha restricció d’edat.

-Es recomana que els plats es facin una hora abans de ser presentats al concurs. 

-Els plats (ja sigui, paella, truita o postre) seran entregats entre les 12:00h i la 13:30h del dia 8 dissabte d’agost de 2015 al parc Josep Iglesias. Tot plat lliurat fora d'aquest horari, no entrarà en concurs. 

DIADA DE L'ERMITA 2015

-JA ESTAN A LA VENDA AL AJUNTAMENT, EL TICKETS DEL DINAR DE LA  DIADA DE L'ERMITA DEL PROPER 24 DE MAIG AL PREU DE 1 EURO.

TAMBÉ PODEU FER LA RESERVA D'UNA TAULA AL PREU DE 10 EUROS.

 

Inspeccions obligatories d'aplicadors de productes fitosanitaris

 Els propers dies 6 i 9 de març, es realitzaran a Rasquera, les inspeccions obligatòries dels equips aplicadors fitosanitaris (atomitzadors, espolvoreadors i botes d'herbicida).

Les revisions es faran al camp de futbol i teniu que apuntar-vos prèviament a l'Ajuntament.

FIRA RAMADERA I ARTESANA DE RASQUERA

-Com cada any, els propers dies 2 i 3 de maig, celebrarem la nostra

 tradicional fira.

 Per aquest motiu, convidem a tots els artesans i artesanes que vulguin

 donar a conèixer els seus productes a participar-hi.

 Us adjuntem la sol·licitud amb la informació i les condicions necessàries.

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DELS INTERESSOS DELS PRÉSTECS 2014

La Diputació de Tarragona, dins del programa de subvencions per al 

finançament dels interessos dels préstecs, ens ha concedit una subvenció

per un import de MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 

VUITANTA-SET CÈNTIMS(1744,87). 

L'import subvencionable son els interessos devengats en cada anulitat

pels préstecs concertats pels Ajuntaments, en el marc dels acords de

col·laboració entre la Diputació de Tarragona i les entitats bancàries.

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2014

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2014

La DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DINS DEL PROGRAMA D'AJUTS DE DESPESES CORRENTS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2014, ENS HA CONCEDIT UN AJUT DE 59.268,16€

La Diputació de Tarragona, dins del programa d'ajuts de despeses corrents del Pla D'ACCIÓ MUNICIPAL 2014, ens ha concedit un ajut de 59.268,16€ per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals i així activar l'economia i afavorir el pagament a proveïdors.

Hem d'agraïr l'esforç de les Administracions Públiques, en aquest cas la Diputació de Tarragona per garantir que els ens locals puguin planificar la seva tresoreria i realitzar els pagaments als seus proveïdors.

 

DESCOBREIX LA RIBERA D'EBRE

 

Contingut sindicat