Ajuntament

FIRA RAMADERA I ARTESANA DE RASQUERA 2017

-Els propers dies 6 i 7 de maig, es celebrarà la nostra tradicional Fira Ramadera i d'Artesania.

El nostre Ajuntament convida a tots els artesans a que hi participin i així poder donar a conèixer els seus productes.

Adjuntem la sol·licitud i la declaració responsable amb tota la informació i condicions necessàries per poder participar a la nostra XXXII Fira Ramadera i D'Artesania de Rasquera.

                                      

 

CARNAVAL DE RASQUERA 2017

 

 

SUBVENCIÓ SOBRE DESPESA CORRENT 2016

-L'Ajuntament és beneficiari d'una subvenció corresponent al programa de despesa corrent del PAM-anualitat 2016, per valor de 59.268,16 € concedit el 100%.

                      

                              

PROTECCIÓ PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY-PISCINES

-En data 15 de juliol de 2016 en acord de Junta de Govern Local, la Diputació de Tarragona acorda concedir-nos la següent subvenció:

CONCEPTE: SEGURETAT A LES PISCINES

PRESSUPOST: 8.495,61 €

CONCEDIT: 7.646,07 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                            

EQUIPAMENTS D'INTERES CIUTADÀ

- En data 22 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: INVERSIONS D'INTERES CIUTADÀ

PRESSUPOST: 3463,06 €

CONCEDIT: 3116,75 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                                 

MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

- En data 1 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

PRESSUPOST: 1833,00 €

CONCEDIT: 1649,70 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                              

PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS 2016

-En data 15 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern ens concedeix la següent subvenció:

CONCEPTE: Prevenció incendis forestals

PRESSUPOST: 3096,78 €

CONCEDIT: 2787,10 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                              

Contingut sindicat