Sanitat

MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

- En data 1 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: MILLORA EQUIPAMENT CONSULTORI MÈDIC

PRESSUPOST: 1833,00 €

CONCEDIT: 1649,70 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                              

SUBVENCIÓ AL CONSULTORI MÈDIC LOCAL

-En data 19 de juny de 2015, La Diputació de Tarragona per Junta de Govern ACORDA concedir-nos la subvenció següent:

CONCEPTE: Millora instal·lacions i equipaments consultori mèdic

IMPORT: 1997,42 € corresponent al 85,43 %

 

 

 

Dóna sang

 

El dia 25 de novembre per la tarde, tothom que vulgui donar sang ho podrà fer al consultori mèdic.

 

Contingut sindicat