Governació

SUBVENCIÓ SOBRE DESPESA CORRENT 2016

-L'Ajuntament és beneficiari d'una subvenció corresponent al programa de despesa corrent del PAM-anualitat 2016, per valor de 59.268,16 € concedit el 100%.

                      

                              

INTERESSOS DE PRÉSTECS 2016

 En data 1/12/2016 la Diputació de Tarragona emet informe favorable i acorda concedir la següent subvenció:

CONCEPTE: Interessos de Prèstec

PRESSUPOST: 660,69 €

CONCEDIT: 660,69 €

% CONCEDIT: 100%

                             

INTERESSOS DE PRÉSTECS 2015

En data 23 de novembre de 2015, la Diputació de Tarragona emet l'informe favorable a la concessió de la subvenció següent:

INTERESSOS PRÉSTECS any 2015

Import de 1.154,80 €    -   100% concedit.

                              

SUBVENCIÓ SOBRE LA DESPESA CORRENT 2015

-L'Ajuntament es beneficiari d'una subvenció corresponent al programa de despesa corrent del PAM-anualitat 2015 per  un valor de 59268,16 euros concedit al 100%.

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DELS INTERESSOS DELS PRÉSTECS 2014

La Diputació de Tarragona, dins del programa de subvencions per al 

finançament dels interessos dels préstecs, ens ha concedit una subvenció

per un import de MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 

VUITANTA-SET CÈNTIMS(1744,87). 

L'import subvencionable son els interessos devengats en cada anulitat

pels préstecs concertats pels Ajuntaments, en el marc dels acords de

col·laboració entre la Diputació de Tarragona i les entitats bancàries.

 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Subvenció per al finançament dels interessos dels préstecs 2013

La diputació de Tarragona, dins del programa de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs, ens ha concedit una subvenció per un import de dos mil dos-cents setanta-sis euros amb noranta-vuit cèntims (2.276.98€).

L'import subvencionable son els interessos devengats en cada anualitat pels préstecs concertats pels Ajuntaments, en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i les entitats bancàries.

CIRCULAR ALS VEÏNS

Si feu click sobre l'enllaç podreu veure la carta que s'ha enviat a les veïnes i veïns de Rasquera per informar-los dels acords adoptats al ple extraordinari del dia 29 de febrer de 2012, així com, del Pla d'Acció Municipal Anticrisi 2012.

CIRCULAR INFORMATIVA ALS VEÏNS

CONVOCATÒRIA I DOCUMENTS PLE EXTRAORDINARI 29/02/2012

Si feu click sobre l'enllaç, podreu veure els documents que es passaran al ple extraordinari d'aquest vespre que tindrà lloc a les 20:30 h al Centre Civic de Rasquera.

 

CONVOCATÒRIA PLE

PLA ANTICRISI

ESTUDI BENEFICIS ECONÒMICS

ESTUDI TÈCNIC

ACTE DE SIGNATURA DEL CONTRACTE DE CESSIÓ EN DIPÒSIT DEL FONS DOCUMENTAL DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El proper divendres, 22 d’octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Rasquera , es portarà a terme la signatura del contracte de cessió en dipòsit del fons documental de l’Ajuntament de Rasquera a la Generalitat de Catalunya perquè sigui custodiat a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE).

La cessió del fons es produirà per a un període de 15 anys, prorrogables si les dues parts ho creuen convenient un cop expiri el contracte.

Contingut sindicat