Acció Ciutadana

PROTECCIÓ PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY-PISCINES

-En data 15 de juliol de 2016 en acord de Junta de Govern Local, la Diputació de Tarragona acorda concedir-nos la següent subvenció:

CONCEPTE: SEGURETAT A LES PISCINES

PRESSUPOST: 8.495,61 €

CONCEDIT: 7.646,07 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                            

EQUIPAMENTS D'INTERES CIUTADÀ

- En data 22 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona en Junta de Govern acorda aprovar la següent subvenció:

CONCEPTE: INVERSIONS D'INTERES CIUTADÀ

PRESSUPOST: 3463,06 €

CONCEDIT: 3116,75 €

% CONCEDIT: 90,00 %

                                 

SUBVENCIÓ SALUT PUBLICA PISCINES

 En data 19 de juny de 2015 la Diputació de Tarragona per Junta de Gobern ACORDA : concedir-nos la subvenció següent:

CONCEPTE: Salut Pública PISCINES

IMPORT:  7.473,63  corresponent al 90%

                                  

DESCOBREIX LA RIBERA D'EBRE

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2014

50è DIA DEL CAMÍ DE MUNTANYA

CALENDARI ESTIU ASSISTENTA SOCIAL

-JULIOL: DIMECRES 2 DE 12:OOH A 14:00H

              DIMARTS 15 I 29 DE 12:00 14:OOH

-AGOST: DIMARTS 12 I 26 DE 12:00H A 14:00H

-SETEMBRE: DIMARTS 9 I 23 DE 12:00H A 14:00H

OPERTURA PISCINES MUNICIPALS

-L'AJUNTAMENT COMUNICA A TOTHOM QUE EL PROPER 24 DE JUNY

 DIA DE SANT JOAN, S'OBRIRÀN LES PISCINES I L'ENTRADA AQUEST

 DIA SERÀ GRATUÏTA. A PARTIR DEL 25 DE JUNY PER PODER ENTRAR

 A LES PISCINES HAUREU DE PRESSENTAR L'ABONAMENT PAGAT A

 L'AJUNTAMENT O COMPRAR L'ENTRADA CORRESPONENT.

 

RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES

-L'Ajuntament comunica a tothom que el proper dimecres 25 de juny

 després del vidre i l'orgànica es passarà a recollir el paper i el cartró.

Contingut sindicat